Bejelentkezés


 
 
A könyvtár története A könyvtár története

 A KÖNYVTÁR BEMUTATÁSA          

A felgyői könyvtár a szentesi járási könyvtár letéti könyvtáraként kezdte meg működését 1960-ban, 246 kötettel. Rövid időn belül a Községi Tanács kezelésébe került. Több helyen is megtalálható volt. A mai napig, egyetlen kulturális intézménye a településnek. Ebből következik, hogy könyvtári feladatain túl, közművelődési feladatokat is ellát.
Az első könyveket a Szentesi Járási Könyvtártól kapta, majd vásárlás és a Földműves Szövetkezet ajándékával gyarapodott a könyvtár állománya.
A feladatokat társadalmi munkában, majd tiszteletdíj ellenében 1960-tól több személy is ellátta.
Az első könyvtáros Mészáros Erzsébet tanárnő volt. Később, Gulyás Mária, Busa László, Kecskeméti Istvánné (Pardi Irma), Döme Józsefné, Góg Józsefné (Anikó néni) látta el a könyvtárosi teendőket.
1974-ben a Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága Törköly Lajosnét bízta meg a könyvtárosi feladatok ellátásával, aki a mai napig a könyvtár dolgozója.
Átadáskor az állomány: 4995 kötetből állt.
Ekkor még heti három alkalommal összesen 8 órában tartott nyitva.
1977-től nyílt lehetőség főállású könyvtáros alkalmazására napi 6 órában.
A könyvtár elhelyezése kezdetektől fogva elég nehéz utat járt be. Felső-majorban több épületbe is átköltöztették. Volt az Általános Iskolában, Állami Gazdaság irodájában, Tanácsházán, majd a Postahivatal helyén. A Felső-major elnéptelenedése, az iskola beköltözése a falu központjába, 1985-ben indokolttá tette a könyvár beköltöztetését is. Így került egy bérelt családi házba, melyben a korábbiakhoz hasonlóan szintén összezsúfolva lehetett elhelyezni az állományt.
1987-ben Szemerédiné Varga Veronika személyében újabb könyvtáros került az intézménybe. Azóta ketten dolgoznak a könyvtárban.
Az Alföldi Róna Tsz–től a Községi Tanács megvásárolt egy faházat (barakk épület) melynek alapterülete 170 m2. Ideköltözött át a könyvtár 1987 karácsonyára. Itt már mindennek jutott hely, alapterülete 100 m2 –rel nőtt. Külön a felnőtt és gyermek részleg, kézikönyvtár, raktár, és egy 40 m2 alapterületű rendezvényterem. Ebben a teremben író-olvasótalálkozók, kézműves foglalkozások, műsoros előadások, versenyek, vetélkedők megrendezésére került sor. Igénybe vették a Nyugdíjas Egyesület tagjai heti összejöveteleik alkalmával, valamint a Mozgáskorlátozottak helyi csoportja. Több éven keresztül, minden második vasárnap, a szentmiséket is itt tartották. Itt kaptak helyet az árusok vásárok és termékbemutatók céljára. Évek múltán ez az épület is zsúfolt lett, és tönkre ment. Nem volt már biztonságban az állomány. Rogyadozó falak, porladó tetőszerkezet, beázott mennyezet. 20 éven keresztül működött a barakképületben a könyvtár. A 2005-ös esztendő nagy fordulatot hozott. Hosszan tartó levelezések, tárgyalások következtek, mely végül eredményhez vezetett. Az NKÖM támogatásával, az Önkormányzat tulajdonába került a lerobbant állapotban lévő volt Tsz irodaház. Pályázati forrásból és sajáterő biztosításával megkezdődött a felújítás és bővítés. 2007. karácsonyi ajándéka a település kultúrát szerető és igénybevevő lakossága számára egy korszerű, igényesen kialakított könyvtár, közösségi szintér. Alapterülete 240m2, melyben felnőtt és gyermekrészleg, mesekuckó, számítógépes szoba, kézikönyvtár, rendezvényterem várja az ide látogatókat.
A könyvtár állománya 2009.dec.31-én:
Könyv:                                                   14.014 db
Hanglemez:                                                359 db
Videokazetta:                                                91 db
Elektronikus dok.:                                           11 db
A könyvtár használata:
A községi könyvtár nyilvános könyvtárként működik, ennek megfelelően minden érdeklődőt szeretettel vár. A beiratkozás ingyenes.
A könyvtár 10 db számítógépéből az olvasók rendelkezésére áll 7 db hálózatba kötve, szélessávú Internet hozzáféréssel. Ebből 1 db a vakok és gyengén látók igényeit hivatott kiszolgálni. Időpont egyeztetés személyesen vagy telefonon is lehetséges, akár több napra előre is. / 63/580-004 /
Szolgáltatások:
 •  A könyvtári dokumentumok helyben használata
 •  Dokumentumok kölcsönzése
 •  Tájékoztatás
 •  Könyvtárközi kölcsönzés (az ODR rendszeren keresztül minden olyan eredeti dokumentum vagy fénymásolat, amely könyvtárunk állományában nem található meg)
 •  Könyvtári rendezvények látogatása
 •  Állományfeltáró eszközök használata
 •  Könyvtári dokumentumok előjegyzése
 •  Fénymásolás
 •  Számítógép és Internet használat (szövegszerkesztés, adatátvitel, játékok)
 •  Elektronikus dokumentumok helyben használata
 •  Nyomtatás (színes nyomtatás is)
 •  Szkennelés
 •  Faxolás
 •  Spirálozás
 
Folyóiratok, napilapok          (helyben olvasása, kölcsönzése)
 • Népszabadság
 • Délvilág
 • Nők Lapja
 • Képes Újság
 • 168 óra
 • Zsaru
 • Természet-búvár
 • Ifjúsági Magazin
 • HVG